“SENSOMUZYKA” – zajęcia dla rodziców i najmłodszych dzieci w wieku 2-4 latka

Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

“SENSOMUZYKA” – zajęcia dla rodziców i najmłodszych dzieci w wieku 2-4 latka

17 września, 2022 @ 13:00 - 13:45
Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla najmłodszych w Lindenpark. W warsztatach są wykorzystywane miedzy innymi metody Gordona. Warsztaty prowadzi muzykoterapeutka, multiinstrumentalistka, nauczycielka Sofia Lebedeva.
Minimalna ilość uczestników: 5 osób, max 20 osób.
Na warsztaty obowiązuje wcześniejszy zakup biletu. Bilety.
Pierwsze warsztaty odbywają się 13 sierpnia. kolejne po 2 tygodniach.
Opis warsztatów
Sensoryczno-muzyczne zajęcia dla dzieci w wieku 2-4 lata z rodzicami.
Zajęcia mają na celu umuzykalnienie dzieci, ich rozwój emocjonalny, uwrażliwienie muzyczne i integrację. Zajęcia polegają na kształtowaniu muzycznego języka i słuchu dziecka przez śpiewanie, użycie różnych skali muzycznych oraz delikatnych bodźców sensorycznych. Mózg dziecka jest niezwykle plastyczny, dlatego każde, nawet najmniejsze wydarzenie kształtuje przyszły charakter, umiejętności i zdolności dziecka. Muzyka jest wyjątkowym pozawerbalnym narzędziem, która aktywizuje jednocześnie obie półkule mózgu, łączy neuroprzekaźniki, wpływa na humor, rozwija lingwistyczne przedyspozycje dziecka i wiele więcej.  Świadome i umiejętne użycie muzyki pozytywnie wpływa nie tylko na ogólny rozwój dziecka, ale też na jego społeczne umiejętności. 
Zajęcia są prowadzone w naturalnej częstotliwości 432 Hz, łączą śpiew, instrumenty, ruch i są wzbogacone o sensoryczne elementy.
Sofia Lebedewa

Biogram:

Sofia Lebedeva – Muzykoterapeutka, multiinstrumentalistka (pianino, wiolonczela,  gitara, ukulele), nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z gry na pianinie, wiolonczeli, gitarze i ukulele, zajęć z rytmiki. Jej pasją jest muzykoterapia aktywna i receptywna, zarówno w celach rehabilitacyjnych,  jak i rekreacyjnych. Wykorzystuje w pracy metodę Gordona, MRM, techniki relaksacyjne i inkluzywne. Pracowała jako terapeuta-muzykoterapeuta osób z niepełnosprawnościami umysłowymi i fizycznymi, w tym osób po udarze, dzieci z syndromem Downa, osobami z zaburzeniami z spektrum autystycznego.
***
Біографія:

Софія Лєбєдєва - Музикотерапевт, мультиінструменталіст (фортепіано, віолончель, гітара, укулеле), викладач з педагогічною підготовкою. Має багаторічний досвід проведення уроків фортепіано, віолончелі, гітари та укулеле, а також занять з ритміки. Її пасія — активна та рецепивна музикотерапія, як в реабілітаційних, так і рекреаційних цілях. Використовує метод Гордона, MRM, релаксаційні та інклюзивні техніки. Працювала музичним терапевтом в осередку для людей з розумовими та фізичними вадами, включаючи тих, хто переніс інсульт, дітей із синдромом Дауна та людей з розладами аутистичного спектру.

***
Опис занять.


Сенсорно-музичні заняття для дітей 2-4 років з батьками.

Заняття спрямовані на музичне формування дітей, їх емоційний розвиток, музичну сенсибілізацію та інтеграцію. Заняття полягають у формуванні музичної мови та слуху дитини шляхом співу з використанням різноманітних музичних гам і тонких сенсорних подразників. Дитячий мозок надзвичайно пластичний, тому кожна, навіть найменша подія формує майбутній характер, уміння та навички дитини. Музика – унікальний невербальний інструмент, який одночасно активізує обидві півкулі мозку, об'єднує нейромедіатори, впливає на настрій, розвиває мовні здібності дитини та багато іншого. Свідомлене та вміле користування музикою позитивно впливає не лише на загальний розвиток дитини, а й на її соціальні навички.

Заняття проводяться в частоті 432 Гц, поєднують спів, інструменти, рух і збагачуються сенсорними елементами.
***

Back To Top