Umuzykalnienie w Lindenpark – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat. 17.09 g.12:00

Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Umuzykalnienie w Lindenpark – zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat. 17.09 g.12:00

17 września, 2022 @ 14:00 - 14:45
Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla najmłodszych w Lindenpark. W warsztatach są wykorzystywane miedzy innymi metody Gordona. Warsztaty prowadzi muzykoterapeutka, multiinstrumentalistka, nauczycielka Sofia Lebedeva.
Minimalna ilość uczestników: 5 osób, max 20 osób.
Na warsztaty obowiązuje wcześniejszy zakup biletu. Bilety.
Pierwsze warsztaty odbywają się 13 sierpnia. kolejne po 2 tygodniach.
Opis warsztatów
Zajęcia umuzykalniająco-animacyjne z elementami muzykoterapii dla dzieci w wieku 5-7 lat
Zespołowe zajęcia są zgodne z metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej, która prowadzi przez pięć etapów: odreagowanie, rytmizacja, uwrażliwienie, relaksacja, aktywizacja.
– Odreagowanie ma na celu zmniejszenie napięcia psychoruchowego, osiągane jest przez aktywne formy zespołowych zabaw przy użyciu energicznej muzyki.
– Zrytmizowanie osiąga się przez integrację na płaszczyźnie rytmu. Służy temu że grupa zaczyna funkcjonować jak jeden organizm, czerpiąc przyjemność z zespołowego tworzenia wspólnego rytmu. Rozwija indywidualną koordynację ruchu z dźwiękiem.
– Uwrażliwienie –  część inspirująca do tworzenia, w trakcie której zwracamy uwagę na emocjonalną składową muzyki. Często odwołuje się do muzykoterapii receptywnej.
– Relaksacja. Używając zabawy i zdolności do naturalnego dziecięgo fantazjowania, prowadząca wprowadza uczestników zajęć w stan relaksacji, uważności do swoich odczuć w bezpiecznej przestrzeni dźwięków i braku zakazów.
– Aktywizacja. Część kończąca zajęcia, łagodnie wyprowadza ze stanu relaksacji.  Ma na celu podkreślenie pozytywnych emocji, które pojawiły się w trakcie zajęć, stawia akcent na integracji z grupą.
Każdej części towarzyszy odpowiednią muzyka, dostosowana tak, by zwiększyć wrażliwość uczestników i kierować przebiegiem zgodnie z planem.
***
Sofia Lebedewa

Biogram:

Sofia Lebedeva – Muzykoterapeutka, multiinstrumentalistka (pianino, wiolonczela,  gitara, ukulele), nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z gry na pianinie, wiolonczeli, gitarze i ukulele, zajęć z rytmiki. Jej pasją jest muzykoterapia aktywna i receptywna, zarówno w celach rehabilitacyjnych,  jak i rekreacyjnych. Wykorzystuje w pracy metodę Gordona, MRM, techniki relaksacyjne i inkluzywne. Pracowała jako terapeuta-muzykoterapeuta osób z niepełnosprawnościami umysłowymi i fizycznymi, w tym osób po udarze, dzieci z syndromem Downa, osobami z zaburzeniami z spektrum autystycznego.
***
Біографія:

Софія Лєбєдєва - Музикотерапевт, мультиінструменталіст (фортепіано, віолончель, гітара, укулеле), викладач з педагогічною підготовкою. Має багаторічний досвід проведення уроків фортепіано, віолончелі, гітари та укулеле, а також занять з ритміки. Її пасія — активна та рецепивна музикотерапія, як в реабілітаційних, так і рекреаційних цілях. Використовує метод Гордона, MRM, релаксаційні та інклюзивні техніки. Працювала музичним терапевтом в осередку для людей з розумовими та фізичними вадами, включаючи тих, хто переніс інсульт, дітей із синдромом Дауна та людей з розладами аутистичного спектру.


***
Музично-анімаційні заняття з елементами музикотерапії для дітей 5-7 років


Групова діяльність відповідає методу Mobile Music Recreation, який складається з п’яти етапів: відреаговання, ритмізація, сенсибілізація, релаксація та активація.

- Відреаговання - розрядка спрямована на зниження психомоторного напруження, досягається активними формами колективних ігор з використанням енергійної музики.

- Ритмізація досягається шляхом інтеграції на площині ритму. Це допомагає групі функціонувати як єдиний організм, насолоджуючись колективним створенням спільного ритму. Розвиває індивідуальну координацію руху зі звуком.

- Сенсибілізація - частина, яка надихає на творчість, під час якої ми звертаємо увагу на емоційну складову музики. Він часто опирається на рецептивній музикотерапії.

- Релаксація. Використовуючи гру та дитяче натуральне вміння фантазувати, ведучий вводить учасників занять у стан релаксації, уважності до своїх почуттів у безпечному просторі звуків та відсутності заборон.

- Активація. Частина, яка закінчує заняття, м’яко виводить учасників зі стану розслаблення. Вона спрямована на підкреслення позитивних емоцій, що виникли під час занять, і робить акцент на інтеграцію з групою.


Кожна частина супроводжується відповідною музикою, адаптованою для підвищення чутливості учасників і спрямування згідно з запланованим курсом.

Szczegóły wydarzenia

Date: 17 wrz
Time: 14:00 - 14:45
Venue: Lindenpark
Organizer Name: Lindenpark
Back To Top