Szkoły podstawowe

Dla kogo?

Dla nauczycieli:

nauczania początkowego szkół podstawowych
klas licealnych
techników zawodowych

Cele zajęć:

Intensywna integracja:

całej klasy/grupy
uczniów niezintegrowanych wykluczonych uczniów rywalizujących klas

Rozwiązywanie konfliktów:

pomiędzy uczniami pomiędzy grupami w klasie pomiędzy klasami w szkole

Podnoszenie poziomu kultury:

wśród pojedynczych uczniów wśród uczniów „trudnych”
w działaniach grupowych

Obniżanie poziomu hałasu w klasie:

wdrażanie sposobów radzenia sobie negatywnymi emocjami zwracanie uwagi na potrzebę koncentracji do realizacji zadań budowanie komunikatu pozbawionego negatywnych emocji pokazywanie technik używania głosu we właściwy sposób

Sposoby realizacji:

wyznaczenie ścisłych reguł na potrzeby realizacji zadania konsekwentne zwracanie uwagi na przestrzeganie tych reguł pomoc w realizacja zadania według ustalonych wytycznych sprawiedliwa ocena wszystkich uczestników zajęć

ZASADY WARSZTATÓW

Na podstawie scenariusza „budujemy miasto”

Klasa realizuje zadanie jako jedna drużyna, zabawę rozpoczyna
z 6 punktami odpowiadającymi ocenie. Punkty można utracić przez złe zachowanie. Dotyczy to całej klasy, nawet jeśli jest to zachowanie jednej

osoby. Uczniowie dostają ostrzeżenie przed utratą punktu.

Ocena wystawiona klasie (za zgodą nauczyciela) jest taka sama dla każdego. Uczniowie nie proszą nauczyciela o rozwiązanie swoich

sporów, ale są zachęcani do dialogu. Prowadzący warsztaty zwraca uwagę na rozmowę z uczniami “trudnymi”.

Pod koniec zadania uczniowie mogą wypowiedzieć się na temat swoich budowli. Zwracają się nie tylko do nauczyciela, ale do samych siebie. Mówią też o zauważonych problemach, konfliktach
i metodach jakie zostały podjęte, aby je rozwiązać.

Uczniowie dokonują samooceny swojej pracy. Prowadzący warsztaty podsumowuje ich działania jako jednej drużyny. Sprzątanie klocków

odbywa się wedługtych samych reguł co zabawa. Po warsztatach opcjonalnie wystawiane są oceny za zachowanie.

Back To Top